L'Esportiu Nacional

Avantatges de ser subscriptor

  • Edició diària d'El Punt Avui i L'Esportiu.
  • Mensuals Cultura, L’Econòmic, Presència, Barçakids i Catalonia Today digital.
  • Accés digital a tots els webs i serveis d'El Punt Avui.
  • Descàrregues disponibles des de dispositus Android, iPhone i iPad.
L'Esportiu Nacional
 

No tens accés a aquesta edició

No sóc subscriptor

Tarifa digital d’El Punt Avui i L’Esportiu

Per
només
44

fins a final
d'any 2018

Ja sóc subscriptor

Per gaudir dels avantatges has d'activar la teva subscripció facilitant-nos el número de contracte i el NIF o DNI de la subscripció.

Activa la subscripció

Utilitza un Passi per un dia

Et permet l’accés gratuït per un temps. En trobaràs a pàgina 3 d'Opinió de l’edició impresa d'El Punt Avui.

Validació d'un Passi

 

Opcions de registre i subscripció El Punt Avui

Lector
registrat
Gratuït
Lector
verificat
1
pagament
únic
Subscriptor
digital
48
l'any
paper L'Esportiu
181
l'any
papeR EL PUNT AVUI
517
l'any

Avantatges de ser subscriptor:

         
Rebre titulars per correu-e.
Rebre promocions i ofertes.
Participació: enviar fotos i cartes al director.
Llegir notícies al web.
Participació: escriure comentaris a les notícies.  
Rebre alertes de notícies comentades.  
Accedir a l'edició impresa per mòbils i tauletes
Disponible en dispositius Android, iPad i iPhone.
Accedir a l'edició impresa en PDF des del web.    
Accedir a L'Esportiu en format web i PDF.    
Gaudir de descomptes del Club del Subscriptor
Cultura, espectacles, cinema, esports i altres productes i serveis.
     
Rebre l'edició en paper del diari a casa.
També amb L'Esportiu, Cultura, L’Econòmic, Presència i Barçakids.